Tranh vui: Bể trứng rồi!

04/04/2013
(iini.net) Hồi nhỏ chắc các bạn cũng đã từng được chơi trò "Nhảy ngựa" rồi phải không?. Không biết bạn đã từng gặp tình huống nào tương tự như tranh vui dưới đây không nhỉ ^^

    Sửa bài đăng