Biếm họa về bạo lực học đường, ảnh hưởng của Game

08/01/2014
(iini.net) Việc công nghệ ngày càng phát triển khiến tuổi trẻ dễ tiếp cận với những sản phẩm bạo lực, từ đó dễ hình thành thói xấu thích đánh nhau của các em học sinh. Dưới đây là tranh biếm họa về sự ảnh hưởng của phim bạo lực cũng như game bạo lực đến suy nghĩ và hành động của các em.
IINI BLOG rất mong tất cả chúng ta cần phải quản lý các em tốt hơn từ gia đình đến nhà trường, bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần có những giải pháp hợp lý để quản lý trò chơi trực tuyến phù hợp với lứa tuổi các em.
tranh biếm họa học sinh mang dao đến trường.

Tranh biếm học trẻ em học theo các thói bạo lực trong phim ảnh.