Tranh biếm họa về thực phẩm kém chất lượng, mất vệ sinh

08/01/2014
(iini.net) Hiện nay báo đài nói rất nhiều về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Dưới đây là những tranh biếm họa được IINI BLOG sưu tầm được và xin chia sẽ lại để mọi người cùng xem, thật hài hước nhưng không kém phần sâu cay.
Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 1

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 2

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 3

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 4

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 5

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 6

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 7

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 8

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 9

Tranh biếm họa về thực phẩm giả, kém chất lượng, mất vệ sinh - hình 10
Bạn có nhận xét gì về những tranh biếm họa trên đây không?