Tranh vui tình yêu: Những hành động khiến Nàng hạnh phúc

06/02/2015
(iini.net) Chùm tranh vui tình yêu về những cử chỉ, hành động khiến nàng hạnh phúc đến tê người.
Tranh vui tình yêu: Những hành động khiến Nàng hạnh phúc - Hình 1c
Nắm thật chặc sưởi ấm đôi tay lạnh băng của bạn.
Tranh vui tình yêu: Những hành động khiến Nàng hạnh phúc - Hình 2
Vì nàng mà má bạn ửng hồng cả lên.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Tranh vui tình yêu: Những hành động khiến Nàng hạnh phúc - Hình 3
Được nắm chặc tay dẫn qua đường.
Tranh vui tình yêu: Những hành động khiến Nàng hạnh phúc - Hình 4
Tay trong tay thong dong trên đường phố.

Tranh vui tình yêu: Những hành động khiến Nàng hạnh phúc - Hình 5
Hát cho nàng nghe dù giọng hát dở ẹc.
Tranh vui tình yêu: Những hành động khiến Nàng hạnh phúc - Hình 6
Không nói gì, chỉ ôm chặc lấy nàng.