Doremon Chế: Cách chữa bệnh mộng du của Nô (P20)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Cách Chữa Bệnh Mộng Du Của Nô (P20)
Nếu bạn bị bệnh mộng du, hãy tìm đến bác sĩ NÔ.
Cách này xem ra hiệu quả đây.

Doremon chế.
Yêu và Ôm.

LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ

ảnh chế doremon mới hơn:
Tiền.
Xê nói lái.

Sợ vợ không chỉ riêng tao.
Nô ra đường gặp nạn.

Buồn thì đi Toilet thôi.