Doremon Chế: Cách nhổ răng của Nobita (P18)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Cách Nhổ Răng Của Nobita (P18)
Nếu bạn muốn nhổ răng, hãy thử cách này của Nô xem sao..
Cách nhổ răng của Nô.

Anh không bao giờ phụ em đâu.
Doremon che.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đúng là bố nào con nấy ^^
Tâm sự của nàng Xê.

Nô đọc thơ chế Facebook.
Tranh chế vui