Doremon Chế: Cách tồn tại giữa chốn giang hồ (P3)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Cách Tồn Tại Giữa Chốn Giang Hồ (P3)
Lời sư phụ dạy quả là cao siêu..
Doremon Chế: Cách Tồn Tại Giữa Chốn Giang Hồ
Muốn tồn tại thì phải luôn hút thở.

Xu yêu Xê vì cái Ví.
Nhà đang yên ổn, đừng về nha Nô.

Học nhiều chỉ tổ FA.
Ý nghĩa của Tết

Tết về Nô thương nhớ cha mẹ.
Năm nhất rồi, miễn lì xì nhé Nô!.