Doremon Chế: Con trai ai chẳng sở khanh đôi lần (P7)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Con Trai Ai Chẳng Sở Khanh Đôi Lần (P7)
Không chua không phải là chanh, con trai ai chẳng sở khanh đôi lần..
Con trai ai chẳng sở khanh đôi lần.

Theo không được thì phải đuổi.
Mong ước mùa Đông của Nô.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Nghệ thuật chém gió và trúng gió.

Dại gái chứng tỏ mình là đàn ông.
Ai bảo cứ thích tỏ ra nguy hiểm.