Doremon Chế: Em biết viết nhưng không biết đọc (P8)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Em Biết Viết Nhưng Không Biết Đọc (P8)
Em đã nói Thầy là em biết viết nhưng không biết đọc rồi mà... hề hề.
Doremon Chế: Em Biết Viết Nhưng Không Biết Đọc
Nô chơi khăm thầy giáo.

Tình yêu trên Facebook.
Lòng dũng cảm là đây.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Khoảnh khắc sung sướng nhất của sinh viên.
Tranh chế: Không yêu thì trả lại quà.

Bài toán rất thực tế.
Yêu Xu đi, chia tay Xu trả lại quà.