Doremon Chế: Đêm qua mày ngủ hôn nhầm đ!t tao (P9)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Đêm Qua Mày Ngủ Hôn Nhầm Đ!t Tao (P9)
Đêm qua nằm ngủ anh mơ, Hôn em 1 cái hóa ra hôn nhầm, Sáng ra thằng bạn cười thầm: "Đêm qua mày ngủ hôn nhầm đ!t tao"..
Doremon Chế: Đêm Qua Mày Ngủ Hôn Nhầm Đ!t Tao
Nô nằm mơ được hôn.

Anh bị cắm sừng.
Mỹ Gay kế.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Bà của Nô nói chuẩn quá.
Cho mượn tiền là gián tiếp làm giảm trí nhớ của họ.

Vẫn đi học bình thường nhé.
Mẹ của Nô bị ăn dưa bở.