Doremon Chế: Hãy tìm giúp thầy châu Mỹ trên bản đồ (P5)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Hãy Tìm Giúp Thầy Châu Mỹ Trên Bản Đồ (P5)
Hãy xem Xê và Nô tìm thấy châu Mỹ như thế nào nhé!..
Doremon Chế: Hãy Tìm Giúp Thầy Châu Mỹ Trên Bản Đồ
Người tìm ra châu Mỹ là bạn Xê ạ.

Học lại nhiều lần cho chắc kiến thức.
Hối hận vì chia tay.

Định luật bảo toàn tính mạng.
Hôi của nào.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Nô thích ăn đám dỗ hơn đám cưới.
Cứ vui khi ai nói mình là Gay nhé.

Tháng 12 là tháng thi học kỳ.
Buồn tôi đi tìm chỗ giải quyết.