Doremon Chế: Khi yêu nhau và sau khi chia tay (P6)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Khi Yêu Nhau Và Sau Khi Chia Tay (P6)
Khi yêu nhau thì nói tốt về nhau, những khi chia tay rồi thì..đừng có hòng!..
Doremon Chế: Khi Yêu Nhau Và Sau Khi Chia Tay
Từ heo ngốc chuyển sang con lợn ngu si.

Tình yêu như...
Hạnh phúc là khi chưa yêu..
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Tranh chế: Khi học trò yêu
Con gái có sức ảnh hưởng lớn vậy đó.