Doremon Chế: Lần cuối cùng Nô và Xu giận nhau (P2)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Lần Cuối Cùng Tôi Thấy Nô và Xu Giận Nhau (P2)
Nobita chế vui
Nói về phân biệt đực cái thì Nô là số 1
Lần cuối cùng tôi thấy 2 người giận nhau.