Doremon Chế: Mưa cứ mưa đi, ai lùn chết chìm (P12)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Mưa Cứ Mưa Đi, Ai Lùn Chết Chìm (P12)
Cảm giác ngồi hát nhạc chế trong nhà khi bên ngoài mưa lớn thì còn gì bằng...
Doremon Chế: Mưa Cứ Mưa Đi, Ai Lùn Chết Chìm
Nô hát nhạc chế.

Lời hứa xưa nay còn đâu.

Nô rất tự tin.
Doremon Chế
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Khi Nô làm thầy bói.

Bệnh đúng lúc ghê.
Phải ko các bạn? ^^