Doremon Chế: Những trò hay làm thời học sinh (P11)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Những Trò Hay Làm Thời Học Sinh (P11)
Khi còn đi học, bạn đã từng làm như Nô dưới đây?..
Doremon Chế: Những Trò Hay Làm Thời Học Sinh

Thời đi học của Nô.
So sánh về vợ.

Chuồn chuồn bay thấp là chuyện của chuồn chuồn.
Doremon che.

LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ

ảnh doremon chế mới hơn về thời học sinh
Câu nói khó đỡ của Nô trong giờ triết học.

Không chịu Khổ được thì phải Gian.
Khi người giàu ăn trộm và người nghèo cầm nhầm..