Doremon Chế: Nô gọi điện chọc ghẹo chữa cháy 114 (P24)

09/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Nô Gọi Điện Chọc Ghẹo Chữa Cháy 114 (P24)
Nô gọi cho số điện thoại chữa cháy 114 để nói lên tâm trạng lúc này..
Nô sẽ vì Xu gọi cho 114.
Xê rất có tài ngụy biện.
Muốn có tiền học bổng để đóng tiền học lại..

Chaien sao chơi lại Nô.
Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín trong Quay cóp.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Cởi đồ thì cứ tự nhiên..
Tranh chế vui: Cuộc thi bắn cung.
Nô đặt câu bạn bè ai cũng nể.

Sợ vợ Xưa và Nay.