Doremon Chế: Ở đời nhịn không bao giờ là nhục (P25)

09/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Ở Đời Nhịn Không Bao Giờ Là Nhục (P25)
Nhịn không bao giờ là nhục chứ là gì?...
Doremon Chế: Ở Đời Nhịn Không Phải Là Nhục
Chính xác rồi còn gì.

Mấy người ngọng chắc phát âm khác đó.
Ở bẩn phải gọi Nô là cụ.

Nô tự kỷ.
Nô ra mắt bố vợ.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
doremon chế
Hận Xu vô tình.

Nghe lời Nô có mà bán lúa giống.