Doremon Chế: Quân tử 10 năm trả thù không muộn (P14)

04/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Quân Tử 10 Năm Trả Thù Không Muộn (P14)
Ngày xưa thầy bắt tôi viết phạt thì giờ tôi bắt viết lại.. ^^
Doremon Chế: Quân Tử 10 Năm Trả Thù Không Muộn

Hề hề, ai bảo ngày xưa thầy bắt em chép phạt.
Khi con gái nhận quà.

Nô -  Chàng thanh niên nghiêm túc.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Ăn trứng sao bá đạo bằng Nô được.
Nô tự tin tập 2.Câu chuyện cảm động về bố con Nô.
"Bơi" nhiều nên giỏi thôi mà.