Doremon Chế: Tại cái bàn nặng quá em bê không nổi (P22)

09/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Tại Cái Bàn Nặng Quá Em Bê Không Nổi (P22)
Chaien nhậu về rồi đánh vợ, bị chú công an Nô hỏi..
Doremon Chế: Tại Cái Bàn Nặng Quá Em Bê Không Nổi
Tại bê không nổi chứ nổi là có án mạng rồi.
Nói tôi sợ vợ là chưa đúng đâu nhé.

Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào.
Doremon chế
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Nô là thế đấy.
Nghiện FB.

Muốn chết cũng không yên.
Nam nhi tu chí, quyết nghỉ đái dầm.