Doremon Chế: Nói chơi mà làm thiệt hử? (P21)

09/03/2015
(iini.net) Doremon Chế: Nói Chơi Mà Làm Thiệt Hử? (P21)
Nói chơi thôi mà đánh thiệt, ác ghê luôn..
Doremon Chế: Nói Chơi Mà Làm Thiệt Hử
Hehe, đanh rãnh mà.

Ngày tháng nghiêm túc đã bắt đầu.
Bố láo hả Nô.

Doremon chế
Nô tán gái là vô đối.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ
Chaien hát chế chuyện 3 người.
Bố Nô háo hức, hồi hợp vì bóng đá.

Em cũng vậy thôi.